Naprapati er profesjonell muskel- og leddbehandling.

I Corpus Naprapatklinikk jobber vi ut ifra et helhetssyn, basert på flere ulike behandlingsteknikker. Vi avgjør hvilken teknikk som passer best for hvert enkelt individ.

Naprapati bygger på bred kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon, og ortopedisk medisin. Det er en manuell behandlingsform egnet for både muskler og ledd, hvor hendene er vårt viktigste verktøy.

Som naprapater har vi brede teoretiske kunnskaper for å kunne diagnostisere ved hjelp av symptomer og kliniske undersøkelser, og behandle deretter.

Naprapati betyr å ”korrigere årsak til smerte”. Det kommer av det tsjekkiske ”napravit” som betyr å korrigere og av det greske ordet ”pathos” som betyr lidelse.

Naprapati har siden 1994 vært en autorisert behandlingsform i Sverige, og Norges Naprapatforbund jobber aktivt for å få samme status i Norge. De fleste naprapatene i Norge har fire års utdanning fra Naprapathögskolan i Stockholm. Mange videreutdanner seg innen relevante fagfelt som helse og medisin.